Collectieve ziektekostenverzekeringen

Er wordt bij ziektekostenverzekeringen ook wel eens gesproken over collectieve ziektekostenverzekeringen. De naam zegt het al, want dergelijke ziektekostenverzekeringen wordt namelijk met een groep mensen tegelijk afgesloten. Vaak denkt men dat dit alleen maar een mogelijkheid is als u in loondienst bent bij een werkgever, maar dat is absoluut een misvatting, want de collectieve ziektekostenverzekering wordt namelijk net zo goed mogelijk gemaakt voor particulieren als voor mensen die dus in loondienst werken. U zou dus als u in loondienst werkt ook kunnen kijken of een collectieve ziektekostenverzekering als particulier mogelijk nog een betere verzekering voor u op kan leveren.

Niet altijd goedkoopste ziektekostenverzekering

Vaak denkt men dat er met een collectieve ziektekostenverzekering ook direct sprake is van de goedkoopste ziektekostenverzekering, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het zou overigens wel kunnen, maar het hangt er maar net vanaf welke verzekeraars er allemaal meedoen om de collectieve ziektekostenverzekering aan te bieden. Verzekeraars beslissen namelijk zelf of zij mee willen doen om dus aan een collectief een ziektekostenverzekering aan te gaan bieden. Doorgaans betreft deze collectieve verzekering wel een goedkope verzekering, maar dat neemt nog altijd niet weg dat wanneer u gewoon zelf op zoek gaat naar een ziektekostenverzekering u een goedkopere kunt gaan vinden. Weeg dus al uw mogelijkheden af en kijk ook altijd hoe de premies van een ziektekostenverzekering die u zelf af kunt sluiten zich verhouden tot die van de collectieve verzekering.

Werkgever

U kunt als u een werkgever heeft natuurlijk altijd vragen naar de eventuele mogelijkheid voor een collectieve ziektekostenverzekering. Niet alle werkgevers doen hier aan mee, maar veruit de meesten bieden deze wel aan hun werknemers aan. Hierboven staat al geschetst dat het lang niet altijd tot de goedkoopste oplossing hoeft te leiden, maar dit kunt u alleen maar weten door te vergelijken.