Premie korting

Met de premie van de ziektekostenverzekering is een hoop mogelijk en u kunt hier dan ook zelf een beetje mee gaan spelen. In feite zijn er 2 opties die u heeft waarmee u zelf het nodige kunt doen om de hoeveelheid aan premie voor de ziektekostenverzekering te beperken. De ene manier zal u mogelijk meer premie korting op kunnen leveren dan de andere, maar daar zult u dus zelf even naar moeten kijken. De mogelijkheden die u heeft zijn dat u de premie vooruit betaalt van uw ziektekostenverzekering en dus direct alles voldoet wat u eigenlijk in een jaar tijd aan premie kwijt zou zijn en de andere mogelijkheid zit hem in het veranderen van het eigen risico.

Jaarlijks vooruit betalen

Jaarlijks vooruit betalen wordt door heel veel verzekeraars als een pluspunt gezien en vandaar dat het ook zo is dat uw ziektekostenverzekering hierdoor een slag goedkoper zou kunnen worden. Wat bijvoorbeeld niet gek is om te verwachten als u op deze manier uw premie wilt gaan voldoen is dat u 5% aan premie korting krijgt over het geheel aan premie wat u dus normaliter verspreid over een jaar zou moeten betalen aan uw verzekeraar. Hierdoor kan uw ziektekostenverzekering dus ook al gauw meerdere euro’s per maand goedkoper voor u gaan worden.

Wijziging aanbrengen in eigen risico

Een korting op de premie is te bewerkstelligen door het eigen risico te wijzigen. Hoe hoger deze ingesteld wordt, des te gunstiger zal het effect op de premie van uw ziektekostenverzekering vervolgens zijn. Uiteraard is niet iedereen zomaar in de positie om het eigen risico te verhogen, want alhoewel iedereen dit natuurlijk wel gewoon mag doen is het lang niet voor iedereen even verstandig en dus moet u hier even goed over na gaan denken. U kunt zien wat wijzigingen teweeg brengen in de premie door op ziektekostenverzekering.net te gaan vergelijken.