Ziektekostenverzekering wijzigen

Het wijzigen van de ziektekostenverzekering is iets dat vrijwel niet voorkomt, omdat er eigenlijk maar zeer beperkt mogelijkheden voor zijn. In feite zou het ook niet nodig hoeven zijn indien u direct gewoon vanaf het begin dat ziektekostenverzekeringen vergelijken mogelijk is dit ook gaat doen. Kies voor de juiste verzekering en de kans dat u hier later spijt van krijgt of er toch achter komt dat uw verzekering niet helemaal compleet is is zeer gering. De ziektekostenverzekering wijzigen is vaak niet mogelijk, want de verbintenis voor de ziektekostenverzekering wordt namelijk aangezien voor een jaar. Het is een ander verhaal voor het wijzigen van de ziektekostenverzekering op het moment dat uw verzekeraar besluit voorwaarden van de polis te gaan wijzigen waarbij u als consument in het nadeel wordt gesteld. Dan heeft u namelijk al consument wel degelijk rechten en kan de verzekering gewijzigd worden of kunt u mogelijk zelfs overstappen. Dit zal echter zelden tot nooit voorkomen.

Wijzigen midden in kalenderjaar

Midden in het kalenderjaar wijzigingen doorvoeren in uw ziektekostenverzekering zal een vrijwel onmogelijke taak zijn. Echter hangt het er hier wel bij af of het gaat om een uitbreiding van uw dekking of juist niet. Kiest u voor de eerste optie, dan bestaat er een reële kans dat de verzekeraar u hiertoe wel mogelijkheden zal gaan bieden, want uw verzekeraar heeft er financieel gezien immers baat bij als zie u dit laten doen. Een verzekeraar als FBTO geeft u de gelegenheid om dekkingen aan en uit te zetten gedurende het kalenderjaar, waarbij u uiteraard ook alleen maar premie voor de dekkingen betaalt die u daadwerkelijk aan heeft staan. In feite is dat dus een vrije gunstige regeling vanuit het oogpunt van de consument gezien.

Wijzigen aan het einde van kalenderjaar

Aan het einde van een kalenderjaar kunt u altijd uw ziektekostenverzekering wijzigen. Hierbij kunt u zowel kiezen voor wijzigingen binnen uw huidige verzekering, alsmede natuurlijk ook gewoon een geheel andere ziektekostenverzekering die u helemaal naar uw eigen wens invult. In dat geval wordt er dus van een overstap van de ziektekostenverzekeraar gesproken en dan kunt u dus opnieuw gaan bekijken wat u vindt dat er allemaal noodzakelijk is binnen de verzekering.